หลักสูตรปริญญาตรี – ศิลปศาสตร์การทําอาหาร

ศิษย์เก่าเอสคอฟฟิเย่ร์ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ซึ่งเป็นภาควิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR)

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมผู้ประกอบการด้านการประกอบอาหาร (CY Cergy Paris University) ในประเทศฝรั่งเศส และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ในประเทศไทย

นักศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีแรกที่ RMUTR ในประเทศไทย และใช้เวลาปีสุดท้ายในฝรั่งเศส รวมถึงภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและการฝึกงาน

การสร้างความเชี่ยวชาญของ RMUTR ในการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมและงานฝีมือที่สถาบันศิลปะ Poh-Chang ที่มีชื่อเสียง RICE เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาความสามารถและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสําหรับโอกาสในการทํางานระดับโลก

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรา: https://rice.rmutr.ac.th/